Dzisiaj jest: 27 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław

Regulamin

Bartosz Woszczyna

Regulamin korzystanioa z serwisu www.zzmk-jaworznoszczakowa.c0.pl

www.zzmk-jaworznoszczakowa.c0.pl jest oficjalną stroną internetową Związku Zawodowego Maszynistów PKP w Jaworznie-Szczakowej. Strona posługuje się skrótem zzmk. 
Administratorzy strony prowadzą ją według poleceń i wskazówek Rady ZZMK w Jaworznie-Szczakowej. 
Każdy ma możliwość rejestracji na tym portalu i związane z tym dodatkowe możliwości na nim. Użytkownicy rejestrując się na stronie wypełniają formularz zgłoszeniowy i zobowiązane są przestrzegać jej regulaminu. 

REJESTRACJA 
1. Na Stronie są trzy grupy użytkowników: 
a). Członkowie ZZMK w Jaworznie-Szczakowej, 
b). Pracownicy PKP, 
c). Zwykły User. 
Użytkownicy z podpunktu "a" mają dostęp do wszystkich rozdziałów, informacji i materiałów strony, z podpunktu "b" mają dostęp do większości danych strony, a osoby z podpunktu "c" do wybranych przez adminów materiałów. 
2. Osoba chcąca zarejestrować się w poratlu zzmk ma obowiązek wypełnić zgodnie formularz zgłoszeniowy, zapoznać się z regulaminem i zobowiązać do przestrzegania go. Po aktywowaniu konta znajdzie się w kategorii użytkowników-zwykły user. 
3. Chcąc być przypisanym do grupy użytkowników mających więcej możliwości na stronie niż zwykły user tj. członek ZZMK lub pracownik PKP, użytkownik rejestruje się normalnie. Po czym dalej po zarejestrowaniu i aktywacji konta musi dodatkowo poprzez rozdział "kontakt" skontaktować się z administracją zzmk i przedstawić swoje prawdziwe dane tj.: 
-imię i nazwisko 
-numer statystyczny 
-spółkę grupy PKP której się jest pracownikiem 
-nazwę i sekcję zakładu Po sprawdzeniu autentyczności danych(pkt. 4) administracja zzmkprzydzieli użytkownika do wyższej grupy userów-pracownicy PKP. Członkowie ZZMK zostaną automatycznie przydzieleni do tej grupy, bowiem admini mają listę członków. 
4. Dane osoby muszą być prawdziwe, nie wolno posługiwać się danymi innych osób, podszywać się pod inne osoby, mieć dwóch kont naraz. 
Administracja zzmk zgodnie z podanymi przez osobę danymi i wskazanym miejscem pracy, będzie sprawdzać prawidłowość danego konta poprzez kontakt z daną osobą w jej miejscu pracy. Kontakt będzie odbywał się poprzez przełożonych pracownika. 

PRAWA I OBOWIĄZKI 
1. Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych opini na zamieszczane tematy, artykuły oraz inne materiały, a także możliwość korzystania z nich. 
2. Użytkownik ma możliwośc nadsyłania materiałów do administratorów w celu ich publikacji, a także zgłaszania własnych uwag, spostrzeżeń i wniosków. 
3. Użytkownik ma możliwość brania udziału w różnych ankietach przedstawianych na portalu, a także oceniania poszczególnych publikacji. 
4. Należy przestrzegać ogólnych zasad ortografii i interpunkcji. 
5. Zabrania się wypisywania wulgaryzmów, niecenzuralnych stwierdzeń, korzystania z kont innych użytkowników. 
6. Zabrania sie ataków osobistych na innych użytkowników, administratorów i osoby przedstawiane za pośrednictwem portalu. 
7. Wszelkiego rodzaju niezgodności z regulaminem są rejestrowane, a trzykrotne złamanie go skutkuje tymczasowym ograniczeniem w prawach użytkownika. 
Dalsze łamanie postanowień regulaminu wiąże się z usunięciem osoby ze społeczności portalu. 
8. W przypadku rażącego nadużycia, jak np.: 
-zgłoszenie przez inną osobę kradzieży praw autorskich do wysłanych materiałów na konto strony, 
-włamanie do systemu strony, 
-wykasowanie materiałów strony, 
-spowodowanie niestabilności systemu zzmk, 
-propagowanie treści powszechnie uznawanych za niemoralne i nieetyczne, 
zostaną podjęte odpowiednie kroki, a informacje takie zostaną przekazywane właściwym instytucjom i organom. 

Administracja ZZMK zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu strony, lub wprowadzania w nim poprawek.


3.jpg
2011 Regulamin strony.
Powered by Joomla 1.7 Templates